Ujęcia z różnych kobiecych projektów, które w ostatnim roku robiliśmy, m.in. dla Elle.pl czy Clarins.